Hvad er en radioamatør

EDR - Næstved afdeling

OZ8NST

Hvad er en radioamatør ??

 

En radioamatør er en person, der beskæftiger sig med amatørradio. Her taler vi om licenserede radioamatører til forskel fra brugere af walkie-talkies.

 

Hvorledes definerer myndighederne en radioamatør?

 

På en telekonference i Atlanta City i 1947 blev amatørradio anerkendt som en "tjeneste", sideordnet med andre "tjenester", og man fandt frem til følgende definition: "Amatørtjeneste: En tjeneste, der til formål har individuel opøvelse, udveksling af gensidige signaler og undersøgelse af tekniske spørgsmål, og som udføres af amatører, dvs. personer, der er i besiddelse af en behørig tilladelse, og som udelukkende af personlig og uden politisk fordel interesserer sig for radioteknik".

 

Hvordan bliver man radioamatør?

 

Som det også fremgår af ovenstående definition så drejer det sig om personer der har en interesse i teknik og i særdeleshed radiokommunikation. Mange radioamatører har startet deres interesse for radio ved at de har brugt en del tid med at snakke i walki talki. Hvad enten det har været en eller to af de håndholdte radioer fra div. legetøjsforretninger eller de lidt mere seriøse stationer beregnet til mobilbrug så har de en ting til fælles. Det er yderst begrænset hvad der må laves ved dem da det er det man kalder for "Typegodkendt udstyr". Dvs. der må ikke foretages tekniske indgreb af nogen art i radioen. For den almendlige bruger er dette ikke noget problem men for den teknikinteresserede person er det en voldsom begrænsning. Hvad kan man så gøre? Ja hvis interessen for teknik kombineret med en interesse for radiokommunikation er den dominerende så er der kun en vej frem: Bliv radioamatør!

 

Tilladelsen eller i daglig tale licensen udstedes her i Danmark af IT og Telestyrelsen. For overhovedet at komme i betragtning til en licens skal man bestå en tekniskprøve som afholdes af IT og Telestyrelsen med jævne mellemrum. Der afholdes prøver af forskellige sværhedsgrad alt efter hvilken kategori af licens man gerne vil have erhvervet. Detaljer om det kan findes på www.itst.dk . Landsforeningen EDR har udgivet en bog der heder "Vejen til sendetilladelsen" bogen sammen med hæfterne som kan købes ved siden af kan både bruges til selvstudium eller som undervisningsmateriale ved kurser. Kurserne blev ofte holdet af div. aftenskoleudbydere. (Det må dog bemærkes at idag er det nok meget begrænset det kursusudbud der findes på dette område. Dvs. man skal nok være forberedt på en del selvstudium.)

 

Ved en veloverstået prøve får man tildelt en tilladelse og et kaldesignal. Kaldesignalet er personligt og unikt. Dvs der er ingen andre i verden der har det samme kaldesignal. Man må under ingen omstendigheder bruge andre kaldesignaler end den man har fået tildelt af myndighederne. (I modsætning til walki talki hvor man kunne kalde sig hvad man nu kunne finde på.) Med de nugældende regler så er kaldesignalet livsvarigt ejendom.

 

Som det fremgår af ovenstående så er vejen til at man kan kalde sig radioamatør lidt lang og måske omstendig. Men alt det har også en grund. Den frihed man får er meget omfattende og den ansvar der følger med er absolut ikke ubetydlig. Mængeden af ulykker og gener man kan forårsage ved ukyndig brug af radioudstyr er enorm. Man kunne f.eks. komme til at genere flytrafikken og konsekvenserne af den slags forstyrrelser kan mildt sagt være katastrofale.

 

Men nu er licensen i hus! Hvad så? Jo så må man finde ud af hvad det er man vil bruge sin hobby til. Der er så mange facetter og hjørner i vores dejlige hobby så en opremsning ville være næsten umuligt. Der vil med sikkerhed være aspekter man har glemt samt der kommer nye muligheder næsten hver dag. Trods det kommer her nogle hovedpunkter man kan tænke lidt over:

•Kortbølge kommunikation

•VHF/UHF kommunikation

•Mikrobølge kommunikation (Har intet med mikrobølgeovnen i køkkenet at gøre.) ◦Fone (Man kan snakke sammen direkte)

◦Morse (Telegrafi... det er ved at komme på mode igen at kunne noget som mange andre ikke kan.)

◦Digital (Bl.a. chat via radio)

◦SSTV (En slags fjernsyn)

◦Satelit kommunikation (Der er adskillige satelliter som udelukkende er beregnet for radioamatører.)

 

 

 

Samt en af de meget dominerende del af hobby'en. Selvbyggeren Der hersker næsten hellig aura omkring de mennesker der ikke er faldt for fristelsen og investeret i en fabriksfremstillet radio men har bygget den selv. Det kræver megen viden og indsigt men fornøjelsen og tilfredsheden med at kunne sige til sin med amatør "... nææ du jeg har bygget min radio selv..." er ubeskrivlig. For at bruge et moderne udtryk så er man "sej". Os med røderne i 80'erne så er man rigtig "hard core".

 

Lyder alt det uoverskueligt? Det er det også. Som det er med så meget andet når man kikker på det første gang så ER det kompliceret og ikke mindst uforståeligt for mange der ikke lige er med i "jargonen".

 

Her kommer din lokalafdeling til hjælp. Her kan du får forklaret al de spørgsmål du måtte have vedrørende det ovenstående plus meget mere. Du kan bl.a også få god hjælp og vejledning til hvilken station der vil være en god begynder station. Hvor meget må det koste osv. En af de ting radioamaører er berømte for et de er umodligt hjælpsomme. Der er næsten ingen grense for al den hjælp de kan give for den der udviser ægte interesse.

 

Så hvad enten du har licens eller blot er interesseret så er du altid velkommen i vores klublokaler.

 

Lokal afdelinges formand:

OZ5WU, Michael Wehnert, Grundtvigsvej 14, 4700 Næstved. Tlf 40137400