Hvad er EDR

EDR - Næstved afdeling

OZ8NST

Hvad er EDR ??

EXPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER, som er foreningens fulde navn, blev stiftet i 1927 og varetager de danske amatørers interesser. Foreningen forhandler på amatørernes vegne med myndighederne om licensbestemmelser mv. EDR ledes af en hovedbestyrelse og en formand samt et repræsentantskab.

 

Som medlem får du hver måned tilsendt MEDLEMSBLADET OZ, der bl.a. indeholder konstruktionsbeskrivelser og andet teknisk stof, foreningsmeddelelser, amatørannoncer og anmeldelser fra firmaer, der handler med udstyr af interesse for radioamatører.

 

QSL-CENTRAL. Foreningen har en central, der tager sig af forsendelsen af QSL-kort. Ved at lade QSL-centralen klare forsendelsen af dine QSL-kort sparer du meget besvær og mange penge til porto.

 

RADIOAMATØRERNES FORLAG ApS er EDR’s eget forlag, der udgiver bøger på dansk for amatørerne. Bl.a. kan nævnes bogen "Vejen til Sendetilladelsen", der er en lærebog omhandlende det stof, du skal kunne til licensprøven. Forlaget forhandler også udenlandske bøger, byggesæt og andre ting af interesse for amatørerne.

 

Har du brug for et program til computeren, er der hjælp at hente hos EDR. En gruppe mennesker driver for foreningen en PROGRAMBANK, hvor du kan hente mange forskellige programmer med relation til amatørradio.

 

Mange UDVALG er parate til at hjælpe dig, hvis du får problemer i din egenskab af radioamatør. Eksempelvis yder antenne-udvalget assistance ved ansøgninger om opsætning af antenner. Teknisk udvalg hjælper, hvis du skulle komme til at forstyrre naboens TV med din amatørstation, og handicap-udvalget rådgiver og hjælper, hvis et handicap giver særlige problemer.

 

EDR’s MUSEUM rummer en fyldig samling af amatørudstyr og bøger, der belyser udviklingen gennem tiderne.

 

HOVEDKVARTER OG LOKALAFDELINGER. Landsforeningens forlag og kontor har til huse i egne bygninger i Odense. Desuden findes der lokalforeninger i de fleste, større byer.

 

 

Lokal afdelinges formand:

OZ5WU, Michael Wehnert, Grundtvigsvej 14, 4700 Næstved. Tlf 40137400